Bazalt AgregalıD
E
T
A
Y

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert bazalt(MOHS SERTLİĞİ:5) agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardanoluşan,yüzeysertleştiricisidir

Kuartz AgregalıD
E
T
A
Y

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert KUVARS(MOHS SERTLİĞİ:6) agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan ,yüzey sertleştiricisidir.

Kuartz-Korunt AgregalıD
E
T
A
Y

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert KUVARS-KORUND(MOHS SERTLİĞİ:6-9) agrega, kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan,yüzey sertleştiricisidir.

Korunt AgregalıD
E
T
A
Y

Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert KORUND agrega.(MOHS SERTLİĞİ:9), kimyasal katkılar, özel renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan,yüzey sertleştiricisidir

NEOKÜRD
E
T
A
Y

Beton, sıva, çimento esaslı yüzey sertleştiricilerde harçtaki hızlı su kaybını önleyici ve karışım suyunun hızlı buharlaşması sonucu çatlak oluşma riskini en aza indirmek için kullanılan akrilik reçine esaslı tek bileşenli sıvı kür malzemesidir. Sertleşmiş yüzeyde cila olarak da kullanılabilir.