Cart Total Items (0)

Sepet

Neotherm Twinfix Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcı ve Sıvası

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı, esnek yapıya sahip ısı yalıtım levhaları (XPS,EPS,Taşyünü) için özel hazırlanmış yapıştırma ve sıvama harcıdır.

Açıklama

Çimento esaslı, polimer katkılı, yüksek performanslı,elyaflı esnek yapıya sahip ısı yalıtım levhaları (XPS, EPS, Taşyünü) için özel hazırlanmış yapıştırma ve sıvama harcıdır.

UYGULAMA ALANLARI
• Tüm yapılarda XPS, EPS ve taşyünü ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında ve sıvanmasında kullanılır.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

• Hazırlanan harcın kullanılabilme süresi: 3 saat

• Yapıştırılan yalıtım levhasının üzerine sıva uygulanabilmesi için gereken süre: 2 gün

Yüzey HAZIRLIĞI

• Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.

• Çok gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde, su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.

• Yüzeydeki önemli bozuk veya delikler NEOTHERM TWİNFİX uygulamasından en az 24 saat önce NEOTHERM REPAİR ile onarılmalıdır

UYGULAMA SINIRLARI

• Sağlam olmayan ve düşük dirençli yüzeylerde uygulanmaz.

UYGULAMA ŞARTLARI

• Ortam sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arası.

• Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda, güneş altında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

• Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ

YAPIŞTIRICI OLARAK;

Ortalama 6 lt. kadar su ile 25 kg.’lık NEOTHERM TWİNFİX(ELYAFLI tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır. Harç, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirilmelidir. NEOTHERM TWİNFİX(ELYAFLI,yalıtım levhasını çevreleyecek şekilde kenarlardan 5 mm. kalmasına dikkat edilerek çepeçevre uygulanmalıdır. Ortada kalan bölüme, üç büyük parça NEOTHERM TWİNFİX(ELYAFLI noktasal olarak uygulanmalıdır. Mantolama yapılacak yüzeyin çok düzgün olduğu durumlarda dişli mala yöntemi de uygulanabilir. Yalıtım levhasının %40’ının yapıstırıcı ile kaplanmıs olmasına dikkat edilmelidir. İletken görevi görmemesi amacıyla derzlere kesinlikle yapıştırıcı taşırılmamalıdır. NEOTHERM TWİNFİX(ELYAFLI ile yapıstırılan yalıtım levhalarına, hava koşullarına bağlı olarak 2 gün sonra sıva uygulanmasına geçilebilir. Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar.

SIVA OLARAK;

Ortalama 6,5 lt. kadar temiz su ile 25 kg.’lık NEOTHERM TWİNFİX(ELYAFLI) tercihen düşük devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır. Harç, uygulama öncesinde 10 dakika dinlendirilmelidir. NEOTHERM TWİNFİX- (ELYAFLI) yüzeye çelik mala yardımıyla uygulanmalıdır. Donatı filesi, NEOTHERM TWİNFİX(ELYAFLI) kurumadan yukarıdan aşağıya doğru, bastırılarak ve iyice gerilerek, katlanmadan ve yalıtım levhasında tüm yüzeye eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Çatlamaları önlemek amacıyla, donatı filesi birleşim noktalarında 10 cm. üst üste bindirilerek uygulanmalıdır. Köşelerde ve tüm kiriş, pencere, kapı çerçevelerinde donatı filesi en az 20 cm. döndürülmelidir. 3-4 saat sonra 2.kat uygulamasına geçilmelidir. Uygulama sonrasında yüzey, dış cephe kaplamasına uygun hale gelmiş olacaktır.Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ek bilgi

Uygulama Sıcaklığı

+5°C – +35°C

İşlenebilme Süresi

40-60 dk(Ortam Koşullarına GöreDeğişkenlikGösterebilir)

Kap Ömrü

4 saat

Trafige Açılma Süresi

24 saat

Tüketim Ortalama

5kg/m2

Yapışma Mukavemeti

> 0.5 n/mm2

Isı Yalıtım Plakasına Yapışma Mukavemeti

> 0.08 n/mm2

Açık Bekletme Süresi

En az 15 dk. sonra > 0.5 n/mm2

Kuru Depolama Sonrası Eğilme Mukavemeti

1 n/mm2

Kuru Depolama Sonrası Basma Dayanımı

7 n/mm2

Su Emme

< 5gr-30 dk. sonra <10 gr-240 dk. sonra

Raf Ömrü

Uygun depolama koşulları 12 ay